2010-01-24 14:03Pressmeddelande

Vi måste kunna välja bort kött från obedövade djur!

Slakt utan bedövning är ett allvarligt och oacceptabelt djurskyddsproblem, där djuret utsätts för stort lidande innan det avlider. Sverige har förbud mot slakt av djur utan bedövning. Men en stor del av köttet som konsumeras i Sverige är importerat. Och det köttet kan mycket väl komma från djur som inte bedövats i samband med slakt eftersom religiös slakt har stor omfattning i många EU-länder. Dessutom vet vi att det förekommer olaglig religiös slakt i Sverige.

 -          Djurskyddet Sverige har verkat för totalt förbud mot slakt utan bedövning inom EU, säger Gunnela Ståhle vice ordförande i Djurskyddet Sverige och ledamot i det Europeiska djurskyddet, Eurogroup for Animals. Nu blev det tyvärr inte så, men nu kräver vi att åtminstone engagerade konsumenter ska ha rätten att välja bort kött från obedövade djur. En märkning är inte diskriminerande eftersom det ger de som vill välja Halal eller Koscher också möjlighet att välja!

-          Vi kräver att den olagliga slakten upphör i Sverige och att handeln tydliggör hur djuren slaktats! säger Sven Stensson, förbundsordförande. Vi kommer att bjuda in handeln och tydligt framföra vad som krävs för att engagerade konsumenter ska kunna välja och välja bort.

 

Kontaktpersoner

Sven Stenson, förbundsordförande tel. 0708-34 91 27

Gunnela Ståhle, vice förbundsordförande tel. 070-561 36 21


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt