2021-04-07 13:22Pressmeddelande

Viktig domstolsseger för ungdomsrörelsen

Bild från Djurskyddet Ungdoms förbundsstämma i maj 2019. Stämman arrangerades i samband med en föreningsutbildning i Gnesta.

Foto: Sandra RönnsvedBild från Djurskyddet Ungdoms förbundsstämma i maj 2019. Stämman arrangerades i samband med en föreningsutbildning i Gnesta. Foto: Sandra Rönnsved

Förra veckan kom en principiellt viktig dom i förvaltningsrätten. Enligt domstolen har MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, avslagit Djurskyddet Ungdoms ansökan om organisationsbidrag på felaktig grund. Förvaltningsrätten konstaterar att Djurskyddet Ungdoms stadgar inte innebär att organisationen är odemokratiskt uppbyggd, något som MUCF uttryckt i sitt beslut.
– Detta är en viktig seger, inte bara för Djurskyddet Ungdom utan för hela ungdomsrörelsen. Den demokratiska uppbyggnaden är grunden i svenska ideella organisationer. Men det är medlemmarna i organisationen som ska fatta besluten om hur dessa strukturer ska se ut. Att en myndighet går in och överprövar medlemmarnas syn på vad som är demokratisk uppbyggnad är inte bara orimligt utan kan faktiskt ses som ett hot mot just demokratin, säger Christel Bertling Szytek, projektledare för Djurskyddet Ungdom.

Djurskyddet Ungdom ansökte om statsbidrag 2019 och fick besked att ansökan avslagits eftersom organisationen inte var demokratiskt uppbyggd. Detta eftersom lokalföreningarnas stadgeändringar som avviker från förbundets normalstadga behöver godkännas på central nivå. Djurskyddet Ungdom överklagade beslutet och menade att organisationen är demokratiskt uppbyggd eftersom medlemmarna och lokalföreningarna har självbestämmande och inflytande över föreningen samt att flera väletablerade organisationer har liknande stadgar. Djurskyddet Ungdoms stadgar överensstämmer med organisationer som funnits i hundratals år – exempelvis moderorganisationen Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Ungdom har påverkats hårt av avslaget på organisationsbidrag. Moderorganisationen Djurskyddet Sverige har gått in med ekonomiskt stöd och resurser som framförallt har behövt läggas på administration kring överklagande och stötta lokalföreningarna som inte haft ekonomiska resurser under året.
– Djurskyddet Ungdom samlar unga personer om vill arbeta med att stärka djurskyddet. Istället för att stötta deras verksamhet har vi fått bidra med pengar och anställda för att sköta administration kring MUCFs felaktiga beslut och att hålla liv i organisationen, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för moderorganisationen Djurskyddet Sverige. Hon fortsätter: Det kan tyckas en aning ironiskt att myndigheten som har i uppdrag att utveckla och stötta ungdomars möjlighet att påverka sitt eget och andras liv skapar så höga trösklar för organiseringen att det krävs universitetsutbildade anställda för att kunna leva upp till myndighetens krav och därmed tilldelas ekonomiskt stöd.

Under processen har Djurskyddet Ungdom fått juridisk hjälp av juristen Kerstin Burman, som själv har en bakgrund i det svenska civilsamhället. Med hennes hjälp har organisationen kunnat överklaga beslutet från MUCF och nu alltså fått rätt enligt förvaltningsdomstolen. Djurskyddet Ungdom är också medlemmar i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

– På LSU glädjer vi oss åt detta besked som återbekräftar den frihet som medlemmarna i ungdomsrörelsen ska ha i att organisera sig fritt på demokratiska principer. Makten att bygga sin organisations stadgar ska barn och ungdomar ha, och det behövs för att kunna ta ansvar för förbundet. För oss är det grunden i föreningsformen. En strömlinjeformning av barn- och ungdomsorganisationers olika demokratiska uppbyggnad begränsar civilsamhällets oberoende och självbestämmande. Vi hoppas och tror på en fortsatt dialog mellan oss och MUCF om hur vi kan stärka ungdomsrörelsen och våra villkor, säger Rosaline Marbinah, ordförande för LSU.

Förvaltningsrätten menar att en “demokratiskt uppbyggd organisation” får ställa vissa krav på stadgeinnehåll hos sina lokalföreningar och att myndigheten inte kan neka en organisation bidrag enbart på den grunden. Att en myndighet avslagit en ansökan på denna grund och därmed definierar vad en ”demokratiskt uppbyggd” organisation innebär är problematiskt för det fria civilsamhället – en hörnsten i en välfungerande demokrati.

MUCF har möjlighet att överklaga domen till nästa instans innan den 20 april.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Djurskyddet Ungdom är Djurskyddet Sveriges ungdomsorganisation och samlar unga personer under 30 år och har föreningar över hela landet. Båda organisationerna är partipolitiskt och religiöst obundna. Djurskyddet Ungdom är medlemmar i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt