2018-01-10 09:59Pressmeddelande

Viktig seger för katterna – men mycket arbete kvar

null

Idag presenterar regeringen sitt förslag till ny djurskyddslag. Den stora nyheten är att hemlösa katter nu äntligen uppmärksammas. Regeringen föreslår att djurskyddslagen tydligare än idag ska skydda övergivna och bortsprungna djur och att det ska bli straffbart att överge djur.

Äntligen erkänner regeringen att hemlösa katter är ett stort djurskyddsproblem. Vi har arbetat med att påverka politikerna i denna fråga under väldigt många år och att de lyssnat visar hur viktigt vårt arbete är, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

2008 överlämnade Djurskyddet Sverige 100 000 namnunderskrifter till regeringen med krav på insatser för katterna. 2014 uppvaktade organisationen samtliga riksdagsledamöter med en varsin mjukiskatt som runt halsen bar en uppmaning om att snarast rösta igenom stärkta lagar för katterna. 2016 uppmärksammade vi frågan igen genom kampanjen Alla katter som samlade in ungefär 40 000 namnunderskrifter.

Regeringens proposition baseras på Eva Erikssons utredning som kom 2011. Där fanns fler viktiga förslag än vad regeringen nu föreslår. Bland annat saknas det viktiga kravet om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Den frågan ska istället utredas vidare.

Att både den nuvarande och tidigare regeringen inte lagt fram förslaget till ny djurskyddslag förrän nu är under all kritik. Därför är det extra illa att regeringen inte föreslår obligatorisk ID-märkning av katter. För oss som arbetar med hemlösa katter dagligen finns en stor samsyn om hur viktig ID-märkningen och registrering är. Där behövs inga fler utredningar som bara tar tid samtidigt som fler katter förlorar sina hem! avslutar Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige är med nästan 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt