2019-04-04 16:19Pressmeddelande

Viktigt förslag från Jordbruksverket för att minska antalet oönskade kattungar

null

Djurskyddet Sverige har idag skickat in ett remissvar med synpunkter på Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter för hund och katt. I stort sätt innebär de föreslagna föreskrifterna en förbättring för hundar och katter, men texten behöver förtydligas på flera ställen. Allra viktigast är kravet på kattägare om att förhindra okontrollerad reproduktion, med andra ord att kastrera eller ge p-piller till den katt som ska gå ute.

- En okastrerad katthona kan föda 120 kattungar under sitt liv och idag föds tusentals oönskade katter varje år i Sverige. Krav på kastrering av utekatter kommer att minska den siffran betydligt och det är därför viktigt att detta införs i föreskrifterna, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige

Den föreslagna texten skulle dock behöva förtydligas då kastrering endast står som en rekommendation i ett allmänt råd och det kan därmed uppfattas otydligt hur kravet på att ”Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för” ska uppfyllas.

Även i resten av förslaget till nya föreskrifter finns en hel del oklarheter och otydligheter som Djurskyddet Sverige påpekar i sitt remissvar. I några fall menar vi att formuleringarna är så otydliga att det öppnar upp förtolkningar som skulle kunna försämra djurens välfärd, ex. när undantag från regler inte definieras tillräckligt tydligt.

En förändring som vore mycket olycklig om den genomfördes är de föreslagna skrivningarna om när hundvalpar och kattungar får skiljas från sin mamma. Nuvarande regelverk säger tydligt att detta inte får ske innan 8 respektive 12 veckor. I det nya förslaget flyttas det till ett allmänt råd.

- Att inte avvänja hundar tidigare än 8 veckor och kattungar tidigare än 12 veckor är vetenskapligt belagt att det leder till ökad risk för beteendestörningar hos djuren senare i livet. Det är därför otroligt viktigt att detta kvarstår som ett krav i föreskrifterna, säger Åsa Hagelstedt

Djurskyddet Sverige är med nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt