2010-06-24 16:12Pressmeddelande

Ytterligare 140 djurskyddshandläggare behövs!

Djurskyddet Sveriges undersökning visar att länsstyrelserna behöver anställa ytterligare 140 djurskyddshandläggare för att säkerställa ett gott djurskydd. I dag överlämnade vi 7 000 namnunderskrifter till finansministern med krav på mer pengar till djurskyddskontrollerna. 

Caroline Raxell, politiskt sakkunnig, tog emot namnunderskrifterna från Johan Beck-Friis från Djurskyddet Sveriges styrelse, och Åsa Hagelstedt, generalsekreterare. Hon lovade att ta med sig frågan till departementet.

– Även om ansvaret för djurskyddet ligger på Jordbruksverket är det Finansdepartementet som ska ge pengarna till Jordbruksverket. Vi hoppas att även Anders Borg är intresserad av ett gott djurskydd, säger Johan Beck-Friis.

När riksdagen beslutade att länsstyrelserna skulle ta över kommunernas ansvar för kontroller av djurskyddet från januari 2009 var förhoppningen att kontrollerna skulle bli effektivare och mer likvärdiga över hela landet.

Verkligen blev dock att antalet planerade kontroller minskade drastiskt. Orsaken är att flera tjänster försvann i överflyttningen och omstruktureringen. Samma arbete ska utföras med mindre resurser. Resultatet blev att planerade kontroller fick stå tillbaka för akuta ingripanden.

Djurskyddet Sverige genomförde en enkätundersökning där samtliga länsstyrelser fick besvara frågor om omstruktureringen. Nästan samtliga ser behov av fler djurskyddshandläggare.

Förra året fick varje län pengar efter antalet invånare. I fortsättningen ska pengarna i stället fördelas efter antalet djur.

Det räcker inte, enligt länsstyrelserna, som uppskattar att det totalt behöver anställas ytterligare 140 djurskyddshandläggare.

Djurskyddet Sverige uppmanar regeringen att tillföra länsstyrelserna de resurser som behövs för att ett gott djurskydd ska kunna säkerställas! 

Sven Stensson

Förbundsordförande, Djurskyddet Sverige 

Åsa Hagelstedt

Generalsekreterare, Djurskyddet Sverige


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt