2023-10-02 05:05Pressmeddelande

Organisationer startar gemensam kampanj för kors rätt att beta

Svartvita kor som betar.Bete är en del av kornas naturliga beteenden och bidrar till fysiskt och psykiskt välmående. Just nu hotas den viktiga betesrätten för mjölkkor och andra nötkreatur av tunga aktörer. Foto: iStockphoto

Idag lanseras kampanjen Jag vill beta. Bakom kampanjen står Sveriges fyra största djurskyddsföreningar; Djurens Rätt, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen samt konsumentorganisationen Vi Konsumenter. Syftet med kampanjen är att skapa opinion för den idag lagstadgade betesrätten för mjölkkor men att även utöka betesrätten till att gälla även kalvar och andra nötdjur.

Jag är glad över att vi har kunnat samlas kring denna kampanj och inbjuder fler organisationer att ansluta, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige och initiativtagare till kampanjen.

Lantbrukarnas Riksförbund driver sedan flera år att beteskravet ska tas bort ur lagen och att kor som hålls i lösdriftssystem inte ska behöva släppas ut på bete. Kristdemokraterna skriver i sitt Landsbygdsprogram att man vill kunna ”ge möjlighet till undantag från beteskravet”. I våras fick VÄXA Sverige tillstånd för ett djurförsök där mjölkkor kommer att hållas inomhus hela året. Det finns med andra ord starka krafter som verkar för att ta bort eller inskränka kors rätt till bete.

För kor är betet en viktig del av deras naturliga beteende som de är starkt motiverade till, vilket är en av de grundläggande paragraferna i djurskyddslagen. Bete har genom omfattande forskning visat öka både kors fysiska hälsa såväl som deras välmående, säger Amanda Dahlberg, sakkunnig på World Animal Protection.

Kor som får beta har både bättre klöv och benhälsa. Risken för juverinflammation minskar vilket också leder till mindre användning av antibiotika, säger Linda Devine, veterinär och sakkunnig på Svenska Djurskyddsföreningen.

Kampanjen Jag vill beta uppmanar människor att skriva under en namninsamling för betesrätten, både att den bibehålls för mjölkkor men även utökas till att omfatta övriga nötkreatur.

Få frågor har ett så starkt mervärde som betande kor. Vi ser att många företag använder bete i sin marknadsföring. Att ta bort betesrätten från den svenska djurskyddslagen skulle ta bort incitamentet för många konsumenter att betala mer för svensk mjölk och svenska mjölkprodukter, säger Gunnela Ståhle, ordförande för Vi Konsumenter.

Förutom namninsamlingen kommer frågan lyftas i möten med politiker och i andra sammanhang under hösten.

Vi är förväntansfulla över att gemensamt driva den här kampanjen för att visa makthavare att betesfrågan inte bara är oerhört viktig för djuren, utan också för det svenska folket, säger Jennica Mayor Gustavsson, kampanjansvarig hos Djurens Rätt.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina drygt 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 42 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt