2023-06-15 05:30Pressmeddelande

Ingen självklarhet att svensk ost kommer från betande kor

Betande kor.

I sommar kommer upp till 1 500 mjölkkor hållas inomhus i stället för att släppas ut på bete som de enligt svensk beteslagstiftning har rätt till. Detta med anledning av ett nyligen godkänt forskningsprojekt. Tidigare har alla svenska mejeriprodukter fått grönt ljus gällande kriteriet om bete i Djurskyddet Sveriges konsumentguide Handla Djurschysst. Nu kan inte Djurskyddet Sverige längre ge godkänt på beteskriteriet eftersom alla mjölkkor inte garanteras bete.

Konsumentguiden www.djurschysst.se hjälper djurskyddsmedvetna konsumenter att göra så djurvänliga val som möjligt när de handlar animaliebaserade livsmedel. Olika märkningar och regelverk utvärderas med hjälp av ett antal djurskyddskriterier. Att mjölkkor får beta har varit ett av de viktigaste djurskyddskriterierna som bedöms i konsumentguiden. Bete är självklart inte bara ett viktigt mervärde för konsumenterna, utan allra viktigast är det för korna själva. Kor är mycket motiverade att få komma ut på bete, det visar både forskning och kosläppen och det är välkänt att betet ger hälsofördelar och fler möjligheter till naturligt beteende.

Växa Sverige har av Uppsalas djurförsöksetiska nämnd fått godkänt att hålla upp till 1 500 mjölkkor inomhus i sommar i stället för att släppa ut dem på det lagstadgade betet. Efter beskedet har Djurskyddet Sverige beslutat att svenska mejeriprodukter inte längre kan få godkänt på beteskriteriet i konsumentguiden.

– Det svenska beteskravet är viktigt för konsumenterna, det visar flera undersökningar. Konsumenterna har rätt att kunna göra medvetna val och har rätt att veta om mejeriprodukterna de köper kommer från betande djur. En svensk flagga på produkten garanterar inte längre att djuren har fått beta, därför behöver vi nu ändra i vår konsumentguide, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Konsumentguiden har undersökt vilka varumärken och produkter som är trygga att köpa för den som vill vara säker på att mejeriprodukterna kommer från betande djur. Ett flertal mejerier har svarat att de garanterar att deras produkter kommer från leverantörer som följer de svenska betesreglerna. KRAV är den märkning som garanterar korna längst tid på bete, oavsett varumärke. Däremot riskerar många av Arlas icke-ekologiska produkter att komma från kor som inte fått gå på bete.

– På det här sättet kan vi hjälpa människor att verkligen använda sin konsumentmakt och få möjligheten att göra djurskyddsmedvetna val. Tycker man att den svenska betesrätten är viktig så måste man helt enkelt välja bort de mejeriföretag vars leverantörer kan vara med i Växa Sveriges projekt. Det ställningstagandet möjliggör vi nu genom vår granskning, säger Emma Brunberg, sakkunnig på Djurskyddet Sverige.

Här kan du se en detaljerad tabell som tydliggör vilka märkningar/mejerier som garanterar att korna får komma ut på bete.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 41 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Partipolitiskt obunden Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt
Emma Brunberg
Sakkunnig
Emma Brunberg