2023-02-13 05:00Pressmeddelande

Vad är syftet med djurparker?

Inhängad björn sitter ner och ser inte glad ut. Varför har vi svenska vilda djur inhägnade? Djurskyddet Ungdom bjuder in till webinarium för att lyfta djurparksfrågan i stort. Foto: Mark Basarab/Unsplash

Finns det bättre sätt att bevara arter och utbilda allmänheten än djurparker? Djurskyddet Ungdom, som är Djurskyddets Sveriges ungdomsorganisation, bjuder in till ett öppet webinarium för att prata om syftet med svenska djurparker.

Djurparker ska ha ett tydligt syfte med att bevara hotade arter och djuren ska kunna leva ett så naturligt liv som möjligt. Många arter som i dag finns på djurparker utvecklar ofta stereotypa beteenden som en konsekvens av liv i fångenskap. Om en djurpark inte kan leva upp till en god djurhållning anser vi att deras verksamhet ska avvecklas på sikt, säger Thea Lempiäinen, förbundsordförande på Djurskyddet Ungdom.

Debatten om djurparker är en ständigt aktuell fråga och sedan maj 2022 har Djurskyddet Ungdom jobbat med Projekt Djurparker där organisationen undersöker djurparker i Sverige. Djurskyddet Ungdom jobbar för att stärka djurskyddet i Sverige och vill bland annat ta reda på hur djuren på de svenska djurparkerna mår, om de har möjlighet att få sina naturliga behov tillfredsställda och hur parkerna arbetar med bevarande och utbildning.

Det här har varit en viktig fråga för våra medlemmar länge och med tanke på den senaste tidens allvarliga händelser på svenska djurparker har frågan blivit ännu mer aktuell. Med det här webinariet vill vi lyfta djurparksfrågan i stort och få en djupare förståelse för hur vi kan jobba med bevarande av hotade arter på allra bästa sätt för djurens skull, säger Christel Bertling Szytek, verksamhetsansvarig på Djurskyddet Ungdom.

Webinarium – Svenska djurparker

Onsdag 15 februari
Kl. 18.00 – 19.00

Gäster:

  • Daniel Roth, talesperson för Svenska Djurparksföreningen
  • Sandra Jönsson, expert vilda djur, World Animal Protection
  • Maria Andersson, lektor i etologi, djurens beteende på SLU

Webinariet sänds via zoom och det kommer finnas möjlighet att skicka in frågor via chatten.

Anmäl dig till:
ungdom@djurskyddet.se


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina ca 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 45 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Djurskyddet Ungdom är Djurskyddet Sveriges ungdomsorganisation och samlar unga personer under 30 år och har föreningar över hela landet. Båda organisationerna är partipolitiskt och religiöst obundna. Djurskyddet Ungdom är medlemmar i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.


Kontaktpersoner

Christel Bertling Szytek
Verksamhetsansvarig Djurskyddet Ungdom
Christel Bertling Szytek
Anastasia Konstadinidis
Kommunikatör Djurskyddet Ungdom
Anastasia Konstadinidis