2021-10-07 06:45Pressmeddelande

Äntligen lag om ID-märkning av katter

Katten Kajsa och hennes ungar räddades från ett liv i hemlöshet av Djurskyddet Norra Halland. Foto: Djurskyddet Norra HallandKatten Kajsa och hennes ungar räddades från ett liv i hemlöshet av Djurskyddet Norra Halland. Foto: Djurskyddet Norra Halland

Idag beslutar regeringen om en lagrådsremiss med förslag om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter.
— En obligatorisk ID-märkning av katter är den absolut viktigaste enskilda insatsen som kan göras politiskt för att minska problemet med hemlösa katter. Många andra lagar och regler gällande katt blir verkningslösa när det inte går att veta om katten har en ägare, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige har arbetat för att höja katternas status i många år. I september lämnade Djurskyddet Sverige över en namninsamling till regeringen med krav på att införa en lag om obligatorisk ID-märkning av katter. 40 309 personer skrev under för att höja kattens status och minska antalet hemlösa katter.

MER INFORMATION OM HEMLÖSA KATTER

• Förra året omplaceras Djurskyddet Sveriges föreningar upp mot 3000 hemlösa katter. Det är en ökning med 400 katter jämfört med tidigare år.
• Det finns ungefär 1,4 miljoner katter i vårt land.
• Fler än 700 000 hushåll i Sverige äger en eller flera katter.
• En vanlig uppskattning är att åtminstone 100 000 katter är hemlösa.
• I Storbritannien och USA menar experter att antalet hemlösa katter utgör 20-50% av det totala antalet katter. Beräkningen på antalet hemlösa katter i Sverige är förmodligen därför lågt räknad. 
• De hemlösa katterna är bortsprungna eller övergivna katter och deras avkomma.
• Katter har idag lägre status i jämförelse med både hundar och hästar.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina över 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Målsättning Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt