2024-06-24 05:45Pressmeddelande

Svårt att göra djurschyssta val vid köp av hund- och kattfoder

Hund som äter torrfoder.Som hund- eller kattägare är det svårt att välja foder till sitt djur som både är bra för det egna djuret och där djuren som används i fodret levt ett bra liv.

Djurvänner gör ofta medvetna val gällande sin egen mat. Men som djurägare är det svårt att välja foder till hund och katt som både är bra för det egna djuret och där djuren som används i fodret levt och slaktats på bra sätt. Informationen på förpackningarna är både bristfällig och vissa fall vilseledande. Djurskyddet Sverige har därför undersökt hur fem stora fodertillverkare lever upp till ett antal djurskyddskriterier och kan tyvärr konstatera att väldigt få kriterier uppfylls.

Att som hund- eller kattägare göra djurschyssta val vid köp av foder till sina husdjur är en utmaning. Dels för att det är svårt att över huvud taget hitta information om hur fodertillverkarnas produktion ser ut och varifrån ingredienserna kommer. Dels för att de policys och riktlinjer som faktiskt finns hos en del av fodertillverkarna sällan ställer krav på djurvälfärd för de djur som används som råvaror i fodret. Däremot är de tillverkare som finns med i undersökningen bra på att lyfta fram fodrets näringsriktighet och hur det passar hundar och katter av olika åldrar, storlekar och raser.

På samma sätt som att konsumenter vill kunna göra djurschyssta val av animaliska livsmedel som de själva stoppar i sig finns det många hund- och kattägare som skulle vilja göra medvetna val när det kommer till fodret de köper till sina husdjur. Vår undersökning visar tyvärr att det är näst intill omöjligt idag, vilket är alldeles för dåligt, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige har undersökt hur väl fodertillverkarna Magnusson Petfood, Doggy, Hill’s Pet Nutrition, Eukanuba och Royal Canin uppfyller att antal djurskyddskriterier. Kriterierna utgår från djurslagen som används i fodren och ett exempel på ett av kriterierna är om grisköttet som finns i fodret kommer från grisar som fått gå ute eller inne. Magnusson Petfood får högst poäng på grund av att företaget enbart använder djur från Sverige och KRAV-märkt kyckling. Andra fodertillverkare har ibland svenska flaggor eller texten “svensktillverkat” på förpackningen utan att garantera svenska råvaror.

Undersökningen presenteras som en ny kategori i organisationens konsumentguide Handla Djurschysst.

I guiden kan man se att fyra av de fem fodertillverkarna vi tagit med i underökningen endast uppfyller ett av våra tjugofem djurskyddskrav, vilket är ett underbetyg. För hundar och katter som behöver särskilt foder finns inget djurschysst alternativ idag. Vi hoppas att vårt arbete med detta ska uppmuntra tillverkarna att förbättra och utveckla sitt arbete inom djurvälfärd, inte bara för de djur som äter fodret utan också för de djur som finns i fodret, säger Anna Lundvall, sakkunnig på Djurskyddet Sverige.


Hur har undersökningen genomförts?
Vi valde ut fyra stora fodertillverkare som säljer mycket foder i Sverige och valde även att ta med en tillverkare som endast har svenska råvaror i sina foder. Kriterierna som valts ut är grundläggande djurskyddskriterier och de djurslag som omfattas är vanligt förekommande i djurfoder.

Fodertillverkarna har kontaktats via mejl och telefon och getts möjlighet att svara på varifrån råvarorna i deras foder kommer samt om de arbetar med djurvälfärdsfrågor för produktionsdjuren.

På konsumentguiden Handla Djurschysst under rubriken Reflektioner & övervägande finns en sammanfattning och reflektion av vad som framkommit i undersökningen.

Om Handla Djurschysst
Konsumentguiden Handla Djurschysst hjälper konsumenter att fatta medvetna beslut vid köp av animaliska produkter. Sedan tidigare innehåller guiden kategorierna gris, kyckling, ägg, mejeriprodukter, nötkött, ägg, lax, lammkött, ull och skinn. Läs mer på www.djurschysst.seOm Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina drygt 11 500 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 42 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt
Anna Lundvall
Sakkunnig
Anna Lundvall